Xidmətlər.

Azconsult Group MMC

Fəaliyyət sferası

MMC şirkət qeydiyyatı

Azərbaycanda şirkətlərin qeydiyyatı,MMC qeydiyyatı

Xarici şirkətin Filialının qeydiyyatı

Azərbaycanda xarici şirkətlərin Filialının qeydiyyatı

Xarici şirkətin Nümayədəliyinin qeydiyyatı

Azərbaycanda xarici şirkətlərin Nümayəndəliklərinin qeydiyyatı

Hüquqi şəxslərin (MMC,ASC,QSC) ləğv edilməsi

Hüquqi şəxslərin ləğv edilməsi prosesində hüquqi xidmətlər

Biznesin hüquqi müşaiyəti

Biznesin hüquqi müşaiyəti

Vergi-məsləhət xidmətləri

Vergi-məsləhət xidmətləri

Daşınmaz əmlak

Biznesin qiymətləndirilməsi.Alqı-satqı,icarə əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi

Ailə qanunvericiliyi

Nigaha xitam verilməsi.Əmlak bölgüsü

Məhkəmə mübahisələri

Məhkəmə mübahisələri.Məhkəmədə işlərin aparılması,iddia ərizələrin yazılması.

Avtonəqliyyat

Avtoqəzalar üzrə hüquqi xidmətlər.

Biznesin konsaltinq xidmətləri

Biznesin idarə edilməsi üzrə konsaltinq xidmətləri

Müqavilə hüququ

Müqavilə hüququ.Bütün növ müqavilələrin tərtibi

Mühasibatlıq xidmətləri

Mühasibatlıq xidmətləri.Muahsibat uçotunun təşkili və aparılması.

Kadr uçotu üzrə xidmətlər.

Kadr uçotu üzrə hüquqi xidmətlər.Əmrlərin,əməmk müqavilələrin və s. tərtibi

Ticarət nişanlarının qeydiyyatı

Ticarət nişanlarının qeydiyyatı

Lisenziya.Sertifikat

Содействие при получении лицензий,LisenziyaŞicazə və sertifikatların alınmasında hüquqi yardım

Scroll to top
Scroll Up