şirkət haqqında

şirkət haqqında

“AZCONSULT GROUP” şirkətinin peşəkar fəaliyyəti, Bakıda vergitutma və mühasibat uçotu sahəsində dəstəyə, biznesin qeydiyyatına, eləcə də Sizin biznes fəaliyyətinizin Bakıda hüquqi müşayiətinə yönəldilib. Təcrübəli mütəxəssislər, mühasibat və vergi uçotunun mürəkkəb məsələlərini həll etməkdə Sizə kömək edəcəklər, həmçinin lazımi sənədlərin rəsmiləşdirilməsi və uçotunun aparılması ilə bağlı sizin problemlərinizin yükünü öz üzərlərinə götürə bilərlər. Bizim işimizin əsas prinsipləri:  müstəqillik;  səriştəlik;  məxfiliyin gözlənilməsi;  düzgünlük və gerçəklik;  müştərilərimizin maraqlarının qorunması;  çevik qiymətyaratma sistemi Bizim təklif etdiyimiz xidmətlər hüquqi və fiziki şəxslər üçün peşəkar xidmətlər spektrini əhatə edir: firmaların, MMC, xarici şirkətlərin nümayəndəlik və filiallarının qeydiyyatı və yenidən qeydiyyatı; hüquq xidmətləri; miqrasiya xidmətləri; vergi konsultasiyası və abunə xidmətinin göstərilməsi (Autsorsinq); mühasibat xidmətləri ( o cümlədən mühasibat uçotunun tərtibi, bərpası, hesabatın sonrakı hazırlığı ilə mühasibat uçotunun aparılması); mühasibat uçotu və vergitutma ilə bağlı bütün məsələlər üzrə konsultasiya; kadr konsaltinqi vergi orqanlarında və iqtisad məhkəmələrində şirkətin təmsil edilməsi və maraqlarının qorunması. Biz ümid edirik ki, bizim təklif etdiyimiz xidmətlər Sizin marağınızı oyadacaq və belə olduğu halda biz əməkdaşlığımıza şad olarıq! Biznesinizə çiçəklənmə və müvəffəqiyyətlər arzu edirik ! AZ1025, Bakı şəh., Sergey Sennyuşkin küç. 10, Mob: (+99450) 335 59 79 Tel.: (+99412) 496 87 43 е-mail: info@azeconsult.com
şirkət haqqında
Scroll to top
Scroll Up