Mühasibatlıq xidmətləri

MÜHASİBATLIQ XİDMƏTİ

Mühasibat uçotunun təşkili və aparılması.Bəyannamə və hesabatların tərtib edilməsi və müvafiq dövlət orqanlarına təqdim edilməsi.Kadrlar üzrə işlərin (əmək müqaviləsi,əmrlər,tabel cədvəlləri və s.) yerinə yetirilməsi.
Scroll to top
Scroll Up