Əhaliyə hüquq xidmətləri

Əhaliyə hüquqi xidmətlər

Hüquqi mübahisələrin həlli.Məhkəmədə işlərin aparılması.Vərəsəliyin rəsmiləşdirilməsi.Nigaha xitam və əmlak bölgüsü üzrə hüquqi yardım.Daşınmaz əmlakın rəsmiləşdirilməsi,icarəsi üzrə hüququ xidmətlər.Avtoqəzalar vaxtı hüquqi yardım.
Scroll to top
Scroll Up